Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Gebelik öncesi, gebelik ve doğumdan sonra lohusalık sürecini kapsayan sorunların tanı ve tedavisini yapmakla sorumlu bilim dalıdır. Bu süreçte perinatolog, genetisyen, çocuk doktoru, özellikle yenidoğan uzmanları, patolog, pediatrik kardiolog, yoğun bakım uzmanları başta olmak üzere birçok disiplin ile ortak çalışır. Bu süreç, gebelik öncesi danışma, gebeliğin özenle takibi, sorunların öngörülmesi, erken tanısı, doğru ve optimal yönetimi, doğum gibi eylemleri kapsar. Tüm bu işlemler resmi Perinatoloji uzmanları ve ekibi tarafından yapılır.

Riskli gebeliğe dikkat - Son Dakika Sağlık Haberleri

Aslında risksiz gebelik yoktur, düşük ya da yüksek risk vardır. Yüksek risk faktörleri, doğum öncesi de olabilir ve ideal gebelik takibi gebe kalmadan önce başlamalıdır.

Daha sonra şimdiki gebeliğe özgü olanlar, bebeğe veya doğuma ait olan riskler gelir.

Gebelikte ortaya çıkabilecek risklerin ne kadar olduğuna dair tarama testleri yapılır. Bunlar, anne adayına ait sistemik riskleri araştıran, annenin sistemik muayenesi, hastalıkları varsa ilgili branşlarla konsültasyonu, kan şekeri, karaciğer-böbrek fonksiyon testleri, kan sayımı, pıhtılaşma testleri ve ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri, NIFTY test, gebelik şekeri, NST gibi tarama testleri dışında ayrıntılı ultrason yapılır. Bunlarda ortaya çıkabilecek durumlara göre gebelik takibi ve/veya doğum perinatolog tarafından yapılır. Tüm bunlar perinatoloji bölümü olan (radyoloji değil) hastanelerde yapılır.

Perinatoloji Uzmanı Tarafından Yapılan İşlemlere Ait Örnekler

Perinatoloji Uzmanları son derece gelişmiş ultrason cihazları kullanırlar ve ultrason adeta onların steteskoplarıdır. Ultrason tek başına tanı ve tedavi yapmaz ve sizler cihaz için değil uzmanlık alanı için perinatologlara yönlendirilirsiniz.

Bebek kayıp veya hendikap (engel/özür) nedenleri, üç grupta incelenir.

 1. Bebekte kromozom özürleri, doğumsal anomaliler
 2. Plasental ve/veya fetal (bebeğe ait) nedenler, gebelik kayıpları ve bebek ölümlerine yol açabilen bu duruma örnek olarak, gelişme geriliği, erken doğum, anne karnında bebek ölümü, gebelikte hipertansiyon gibi sorunlar sayılabilir.
 3. Doğumda ortaya çıkabilecek kazalar/sorunlar

Günümüzde gebeliğe ait sorunların en erken tansı ve yönetimi istenmekte ve Perinatoloji Uzmanı tarafından, gebeliğin 11-14. haftasında yapılan muayene ile doğumsal anomalilerin % 50’sine ve kromozom hastalıkların % 90’ı yakalanabilir. Tanısal testlerle de kromozom hastalıklarının %100’ne tanı konabilir. Erken doğum, gebelikte tansiyon, çok iri veya zayıf bebek, bebekte doğumsal kalp hastalıkları, gebelik şekerinin öngörülmesi de bu haftalarda yapılabilir.

Gebeliğin 20-22. haftasında ise Perinatoloji Uzmanı tarafından yapılan ayrıntılı ultrason ile doğumsal hastalıkların % 80’den fazlası teşhis edilebilir, erken doğum, gelişme geriliği, gebelikte hipertansiyon, preeklampsi-eklampsi gibi sorunların öngörüsü yapılabilir ve riskleri azaltıcı önlemler alınabilir.

Gebeliğin 30-32. haftasında Perinatoloji Uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı ultrasonla anne karnında sorun yaşayan veya müdahale edilmesi gereken ve doğumda sorun yaşamaya aday gebelikler belirlenir ve takip eden doktorları ile koordineli olarak yönetimleri belirlenir.

Tüm gebeliğiniz boyunca takip eden doktorunuz tarafından ikinci görüş için Perinatoloji Uzmanına yönlendirilebilirsiniz, takibiniz ve doğumunuz birlikte yapılır ve sorunlar daha optimal bir şekilde çözülür.

Perinatoloji Uzmanları Tarafından Yapılan İşlemlere Örnekler

 • Ayrıntılı Ultrason
 • Chorion Villus Sampling (CVS)
 • Amniosentez
 • Kordosentez
 • Anne karnında bebeğe kan verilmesi
 • Fetal Ekokardiografi, bu işlem eğitimini almış pediatrik kardiologlar tarafından da yapılmaktadır
 • Tarama testlerinde yüksek risk çıkmış gebelerin değerlendirilmesi ve yönetimi
 • Çoğul gebeliklerin ikiz veya teke indirgenmesi, anomalili olan ikiz eşine yönelik işlemler
 • Anne karnında cerrahi işlemler, ikiz-ikiz transfüzyonunda lazer, şant uygulamaları, anomalili olan ikizlerde bebeğin kordonunun kesilmesi, doğumdan hemen sonra kordon kesilmeden bebeğin opere edilmesi (EXIT presedür) veya hazır olan ekibe hemen operasyon için verilmesi…
 • Doğumda sorun öngörülen gebeliklerde, geniş ekipman ve ekip hazırlığı yapılarak doğumun gerçekleştirilmesi
 • Plasenta yerleşim veya yapışma anomalisi olanların planlı doğumunun yapılması
 • Doğum sonrası kanamaların yönetimi ve tedavisi.