Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Meslektaşlarımdan Tarafıma Gönderilen Hastalarıma Verdiğim Hizmetler:

 

1. İleri Düzey Ultrasonografi, Ayrıntılı, detaylı ultrason, 3 ve 4 boyutlu ultrason

    – 11-14 hafta ultrasonu, ense kalınlık ölçümü

    – 20-22 hafta ultrasonu

    – 30-32 hafta ultrasonu

    – Büyüme geriliğinin detaylı incelenmesi ve yönetimi

    – Erken doğum riskinin öngörülmesi, önlenmesi ve yönetimi

    – Gebelik zehirlenmesi(preeklampsi-eklampsi) öngörüsü ve yönetimi

    – Bebeğin suyunun azalması(oligohidramnios), artması(polihidramnios) tanısı ve yönetimi

    – Gebelikte kanamanın yönetimi

    – Gebelik ve myom yönetimi

    – Gebelikte ilaç kullanımı gibi pek çok alanda bebeğin ve annenin yönetimi

2. Amniosentez, Bebeğin etrafındaki sıvıdan örnek alınması

3. CVS, Koryon Villus Sampling, Bebeğin eşinden biyopsi yapılması

4. Kordosentez, Bebeğin göbek kordonundan kan alınması

5. Riskli Gebeliklerde Danışmanlık, Takip ve Doğum, Plasenta previa ve yapışma bozukluklarının önceden tanısı ve yönetimi, doğum sonu kanamalarında acil yardım ve operatif girişimler, gebelikte kritik hasta bakımı

6. Anne Karnında Bebeğe Yönelik Tedaviler

    – Bebeğe kan verilmesi

    – Şant uygulamaları

7. Doppler, Renkli Doppler Ultrason

8. Fetal Eko, doğumsal kalp hastalıklarının tanısı

9. Çoğul Gebeliklerde Tıbbi Girişimler

    – Üçüz, dördüzlerde ikize indirgeme

    – Anomalili olan ikiz eşine müdahale

    – İkizden ikize kan transfüzyonunda yönetim